Integritetspolicy och cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner såsom att din kundvagn sparas till nästa gång du besöker webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessioncookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, FireFox m fl) säkerhetsinställningar.

PrintonDirect respekterar ditt krav på integritet när du handlar på PrintonDirect.com.

PrintonDirect säljer inte produkter till personer under 18 år eller som inte är myndiga. För personer som ännu inte fyllt 18 år ställs det krav på att alla beställningar sker under övervakning av förälder eller förmyndare. Vid registrering av konto på PrintonDirect bekräftar kontoinnehavaren därmed att densamma personen är myndig och över 18 år samt läst och accepterat PrintonDirects särskilda villkor.

Information som du registrerar på PrintonDirect
Vi lagrar information och innehåll som du registrerar på någon av PrintonDirects webbsidor eller övrig information som du sänder till oss. Information och data används endast när du beställer fler tjänster från oss eller för att förbättra tjänsterna som du använder på PrintonDirect.

Vid betalning används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Företaget Netscape Communications har tagit fram och utvecklat SSL - protokollet som nu har blivit industristandard.

Ett protokoll är en uppsättning regler och procedurer om hur informationen (datan) ska behandlas. SSL-protokollet behandlar datan på flera olika sätt och "kastar om" informationen. Detta görs för att datan inte ska vara läsbar under överföringen mellan de två datorerna, denna "omkastning" kallas kryptering. När datan tas emot hos mottagaren ser SSL till att "sätta tillbaka" datan i dess ursprungliga ordning, gör en kontroll på att avsändaren är korrekt (Server Authentication) och kontrollerar dessutom att datan inte har blivit förändrad under överföringen (Message Integrity).

SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare, mottagare eller både sändare och mottagare av dataöverföringen. Ett digitalt certifikat är det "verktyg" som används för att koppla informationen om en individ eller organisation till en så kallad "public key" (allmän nyckel).

Alla SSL-certifikat till internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade. Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat. För konsumenter är det enda kravet för att använda SSL att webbläsaren klarar SSL, vilket de två mest använda webbläsarna Netscape och Internet Explorer har kunnat sedan många versioner tillbaka. Dessutom krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Sekretesspolicy
All information som överförs till PrintonDirect är strikt konfidentiell och kommer endast användas av PrintonDirect utifrån kundens önskemål. All information lagras säkert bakom brandvägg och säkerhetskopieras dagligen. Er information kommer aldrig bli såld eller bortgiven till tredje part utan Ert godkännande.

Lagval
Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.

Access till PrintonDirects tjänster sker genom att du anger ett lösenord. Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt lösenord från obehöriga. Lösenordet till PrintonDirect skall aldrig delges någon annan person. Använder du en annan persons dator så skall du alltid trycka på "Logga ut" innan du lämnar PrintonDirect och datorn. Att aktivt välja att logga ut försvårar för nästa person att logga in på ditt PrintonDirect-konto.

Registrering av konto på PrintonDirect
När du registrerar ett användarkonto på PrintonDirect åtar du dig att delge korrekt och sanningsenlig information. Om du någon gång mottager ett automatiskt genererat lösenord av PrintonDirect åtar du dig att med omedelbar verkan skapa ett personligt, och endast för dig känt, lösenord. Vid registrering av ett konto ombeds du att skapa ett användarnamn och ett lösenord, du ansvarar själv för att hålla information relaterat till ditt konto hemligt. Du ansvarar för alla handlingar som sker på PrintonDirect under ditt konto.

Vi vill göra dig uppmärksam på att användning av personlig information alltid innebär risker, oavsett om du delger informationen via Internet, mobiltelefonen eller andra digitala gränssnitt. Vi vill betona att det inte existerar en teknologi som kan hävda 100% säkerhet och ett definitivt skydd mot intrång.