Lägg till tryckfärdiga filer

PrintonDirect accepterar färdiga tryckfiler i pdf-format med tre mm utfall. Välj markerad skärkant (mer info nedan).

Vi rekommenderar att produktens storlek är identisk med de standardstorlekar som PrintonDirect använder.

Utkanterna på en trycksak kallas för utfall. För att förhindra icke önskade vita gränser från att visas i kanterna av ditt visitkort el dyl, försäkra dig om att alla bilder och färgplattor går över kanten med 3mm.

Upplösningen skall vara i 300dpi (Om du inte kan mäta upplösningen på din bild går det ofta att se genom att förstora bilden. En suddig bild i halvskärm betyder att bilden blir dålig i tryck).

Ladda upp tryckfärdigt material