Digitala bilder

De bilder som du vill använda måste sparas i 300 dpi vid full (100 %) storlek för bästa tryckresultat. Försök att använda CMYK-färger för att undvika differenser mellan tryckta bilder och de som visas på skärmen. POD accepterar följande bildformat: .jpg, .tif och .png.

Bilder från en digitalkamera

Om du vill använda bilder från en digitalkamera, se till att kameran är inställd på tillräckligt hög bildupplösning för att få 300 dpi i avsedd tryckstorlek.

Bilder från en skanner

Precis som en digitalkamera måste en skanner vara inställd på rätt upplösning innan bilden skannas in. Många skanners är inställda på 150 DPI (eller SPI). Ställ in upplösningen på din skanner så att du får 300 dpi vid bildens slutgiltiga tryckstorlek.

Bilder från Internet

Bilder som finns på Internet har oftast en upplösning på 72 dpi. Denna bildupplösning är för låg för högkvalitativt tryck. Dessutom är de flesta bilder på Internet skyddade av upphovsrättslagen. Av dessa anledningar rekommenderar vi dig att inte använda bilder från Internet.