Dodaj pliki

PrintonDirect akceptuje pliki PDF gotowe do druku. Pliki należy zapisać z 3mm "spadem" (patrz poniżej) i widocznymi znakami cięcia (przycięcia).

Aby uzyskać najlepsze rabaty, zalecamy, aby rozmiar produktu był identyczny z każdym standardowym formatem używanym przez PrintonDirect. Jednak wydrukujemy większość formatów dostępnych na rynku.

„Obszar spadu” to obszar o szerokości 3 mm znajdujący się poza rzeczywistym produktem, który służy do zapobiegania pojawianiu się białych krawędzi na krawędziach po przycięciu produktu końcowego. Wszelkie obrazy dotykające krawędzi produktu należy przesłać do obszaru spadu (tj. 3 mm poza krawędź).

Spróbuj uzyskać rozdzielczość jak najbliższą 300 dpi (jeśli nie możesz zmierzyć jakości obrazu, spróbuj powiększyć go niż produkt. Jeśli piksele (małe kwadraty) staną się zbyt widoczne, prawdopodobnie twoja rozdzielczość niska.) Należy pamiętać, że większość zdjęć zrobionych bezpośrednio z Internetu ma rozdzielczość 72 dpi, czyli zbyt niską, aby można było je wydrukować.

Prześlij pliki gotowe do druku