Leveringstider og frakt til Norge

  • Standard: 14 dager - 89.00 kroner
  • Express: 7 dager - 175.00 kroner

Total fraktkostnad presenteres i Handlekurven. Alle priser vises inkl. mva.

Alltid sjekk følgende for å unngå unødvendige forsinkelser:

  • Navn (Firma: Vennligst oppgi en person så vel som bedriftens navn)
  • Leveringsadresse
  • By og postnummer
  • Postbox (for bedrifter)